zondag, oktober 21, 2018
   
Text Size

Alternatieve chronologie

 De alternatieve chronologie betreft die van de wereld van de antieke beschavingen, waaronder ook het Oude Testament.
De auteur is in het verleden met alternatieve chronologieën in contact gekomen via het werk van Immanuel Velikovsky. Inmiddels is duidelijk geworden, dat daarin veel onhoudbaar is. Beter is het systeem van David Rohl.
Een kennismaking daarmee kan gebeuren via
-  A Test of Time, The Bible - from Myth to History
-  Legend, The Genesis of Civilisation
-  The Lords of Avaris

De artikelen op deze site zijn gedeeltelijk nog binnen de theorieën van Velikovsky geschreven. Al zijn de hoofdzaken achterhaald, toch kan er voordeel gehaald worden uit de behandeling van detailproblemen.