Sonntag, Oktober 21, 2018
   
Text Size

Zacharia, Notities bij het hele bijbelboek

There are no translations available.

Het is de bedoeling dat hier een complete reeks notities komt over het boek Zacharia. Voorlopig is hier gepubliceerd wat gereed gekomen is. Dat wil zeggen notities vanaf het begin tot zeker punt én enkele artikelen over aparte vraagstukken.

Een overzicht over historische feiten die de achtergrond vormen van het boek Zacharia.
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Rond%20de%20ballingschap%20(Hg%20en%20Zc).pdf

Het blijkt, dat het boek Zacharia een antwoord vormt op vragen uit het boiek Klaagliederen. Tevens vormt dit tweede artikel de behandeling van de eerste profetie, Zacharia 1: 1-6
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Klaagliederen%20en%20Zacharia.pdf

Tussen Zacharia's eerste profetie en het vervolg vielen de t<wee laatste profetieën van Haggaï. het is goed daaraan aandacht te geven, Haggaï 2: 11-24.
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zacharia III Profetie Haggaï.pdf

Het tweede deel van Zacharia's profetieën wordt gevormd door 8 visioenen en een uitbeelding. Het vierde artikel behandelt het eerste visioen, Zacharia 1: 7-17
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zacharia%20IV,%20eerste%20visioen.pdf

Het vijfde artikel gaat over het tweede en het derde visioen. Deze blijken samen te horen doordat na het derde visioen uitleg komt over het tweede en het derde visioen, Zacharia 1: 18 - 2: 13 of, in andere vertalingen 2: 1-17.
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zacharia%20V,%202e%20en%203e%20visioen%20Zc.pdf

Het zesde artikel gaat over de symboliek van Spruit en Steen die gebruikt wordt in het vierde en vijfde visioen en ook verder.
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zacharia VI Spruit en Steen.pdf


Het zevende artikel behandelt het vierde visioen, Zacharia 3.
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zacharia VII het vierde visioen.pdf

Het achtste artikel behandelt het vijfde visioen, Zacharia 4.
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zacharia VIII het vijfde visioen.pdf

Het zesde en zevende visioen worden belicht in het negende artikel, Zacharia 5.
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zacharia IX Het zesde en zevende visioen.pdf

Het achtste visioen, dat correspondeert met het eerste, vormt het onderwerp van het tiende artikel, Zacharia 6: 1-8.


Na het achtste visioen volgt een uitbeelding over de Messias. Hierover handelt het elfde artikel, Zacharia 6: 9-15.


In het twaalfde artikel is een samenvatting te vinden van de visioenen.


Het dertiende artikel behandelt enkele typische werkwijzen van Zacharia.


De derde profetie van Zacharia gaat over de vraag, of bepaalde vastendagen gehouden moeten worden die verband hielden met de ondergang van Jeruzalem en van de tempel. Er wordt nu toch een nieuwe tempel gebouwd? Zacharia 7 en 8.


Enkele kwesties:

Zacharia 9: 15
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Lastigste vers Zc.pdf

Zacharia 11: 4-17
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zc%2011%20vers%204-17.pdf

Zacharia 12: 8
www.dirkzwagerarie.be/joomla/files/Zach%2012%208.pdf