zondag, oktober 21, 2018
   
Text Size


alt
DIRKZWAGER
Welkom op de site van Dr. A. Dirkzwager  Nadere gegevens over het recente boek van de auteur van deze website
"Gods handelen ontdekken" zijn op deze website te vinden onder Theologie, De leer

Deze website bevat (populair-)wetenschappelijke artikelen op verschillende terreinen.

De schrijver studeerde klassieke filologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het hoofdvak was Grieks, de bijvakken Oude Geschiedenis en Latijn. Van de Griekse en Latijnse teksten die hij te bestuderen had, stamde 40% van christelijke auteurs. 
Zijn doctoraatsthesis was een inhoudelijke commentaar op de beschrijving van de Romeinse provincie Gallia Narbonensis door de Griekse aardrijkskundige Strabo. De titel was 'Strabo über Gallia Narbonensis', uitgegeven door Brill, Leiden 1975.

Hij was werkzaam als leraar in Nederland en Vlaanderen, later als onderwijsinspecteur.
Ook gaf hij colleges exegese  Nieuwe Testament en hermeneutiek aan de Evangelische Theologische Faculteit van Heverlee. De exegetische kolom  van 1 Timotheus, 2 Timotheus, Filemon en Judas in de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek is van zijn hand, na retouches door de redactie.

Op deze site zijn ook artikelen weergegeven die eerder zijn gepubliceerd in een tijdschrift. De auteur dankt de redacties van volgende periodieken voor de toestemming om deze hier te reproduceren:
- Mnemosyne
- L'Antiquité Classique
- Rheinisches Museum für Philologie
- Hermeneus
- Bijbel en Wetenschap
- Kleio (Leuven)
- Tijdschrift voor Geschiedenis